A A A
  • Plan ewakuacji
    Plan ewakuacji
  • Plan sytuacyjny terenu
    Plan sytuacyjny terenu

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Specjalizujemy się w profesjonalnym opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planami ewakuacji.


  • Posiadamy odpowiednie uprawnienia. Dokumentacja opracowywana jest przez  inżynierów, specjalistów ds.bezpieczeństwa pożarowego
  • Forma i konstruckja dokumentu, która była przez ostatnie lata dopracowywana i ulegała modyfikacjom, do tej pory zawsze spełniała oczekiwania Państowej Straży Pożarnej przy odbiorach budynków i prowadzonych kontroli.


  • Koszt opracowania Instruckji bezpieczeństwa pożarowego wyceniamy rozsądnie względem wielkości obiektu.


Zamów wycenę

mgr inż. Jeremi Modrzewski

MODPOŻ Ochrona Przeciwpożarowa

BIURO: ul. Wał Miedzeszyński 646 bud. II, Warszawa

tel: 22 663-30-90 lub kom: 502-099-972

 


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zwana czasami Instrukcja przeciwpożarowa lub Instrukcja pożarowa jest dokumentem wymaganym w całym okresie użytkowania budynku począwszy od jesgo odbioru przez Państwową Staż Pożarną.

Dotyczy to przede wszystkim wszystkich budynków użyteczności publicznej (budynki biurowe, lokale handlowo-usługowe, szpitale, szkoły, przedszkola itp.), magazynowych, produkcyjnych (np. fabryki) oraz tzw. budynków zamieszkania zbiorowego czyli hoteli, pensjonatów itp.

 

Kryterium wymogu posiadania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest wielkosc budynku, który okreslany jest na 1000m3 kubatury (przeciętnie ok. 300 m2 powierzchni wewnętrznej).

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z części opisowej (tresć zawierająca warunki ochrony przeciwpożarowej budynku, procedury ewakuacyjne, obowiązki z zakrersu ochrony przeciwpożarowej oraz inne wytyczne) oraz z części graficznej (plany ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, plan sytuacyjny terenu).

 

Kontakt w sprawie opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - kliknij tutaj

 

Ważna informacja:

Należy pamiętać, że ochrona przeciwpożarowa budynków i zwiazane z tym zadania wymagane są również przez firmy ubezpieczeniowe podczas ubezpieczania obiektu. Firmy ubezpieczeniowe nie zawsze o tym informują. W umowach ubezpieczeniowych ochrona ppoż nie jest szczegółowo opisywana, a jedynie ogranicza się do stwierdzeń o wymogu spełnia przepisów przeciwpożarowych.